Kongre Çağrısı

KONGRE ÇAĞRISI
İlki 2015’te Saraybosna’da, ikincisi 2017’de Bakü’de, üçüncüsü 2018’de Üsküp’te, dördüncüsü 2019’da Türkistan’da ve beşincisi 2021’de Ankara’da çevrimiçi/online olarak gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilerek sürdürülebilir bir uluslararası sosyal bilim etkinliği olarak devam ettirilen “Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (USOBAK)”nin altıncısı – Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı anısına- Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Türk Kooperatifçilik Kurumu işbirliği ile 02-03 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Kongre Uzaktan Erişim ile Çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Kongrede; Türk Dili, Türk Lehçeleri, Sosyal Bilimler, Ekonomi, İktisat, İşletme Bankacılık ve Sigortacılık, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kooperatifçilik, Türk Dünyası Araştırmaları ile diğer sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine ait bildiriler kabul edilecektir. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri 20 Kasım 2023 tarihinde “Elektronik Özet Kitabı” olarak yayınlanacaktır.
Tam metin bildiriler ise hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra; “E-kitap” olarak 20 Aralık 2023 tarihinde yayınlanacaktır. İsteyen katılımcılar bildirilerini makaleye dönüştürerek Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, Gelişim ve Psikoloji Dergisi ile Gelecek Vizyonlar Dergisi’nde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlatma imkânı bulabilecektir.
Farklı ülkeler ve disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek uluslararası işbirliklerini artırmayı ve araştırmacılara yeni ufuklar açmayı hedefleyen 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi; bilgi çağında üzerine düşen sorumluluk bilinciyle özellikle genç sosyal bilimcilere ve araştırmacılara tarihi görev yüklemektedir. Yüz yüze USOBAK kongrelerinde görüşmek üzere, tüm katılımcılara sağlıklı günler dileriz.
Ankara’dan saygılarımızla…
Kongre Düzenleme Kurulu