Kongre Dili ve Konular

Kongre Özet ve Bildiriler kitaplarında basım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongre sunum dilleri, Türkçe ve Diğer Türk Lehçeleri ile İngilizce, Arapça’dır.

Konular

Ekonomi, İşletme, Bankacılık ve Sigortacılık, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Coğrafya, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Sanatları, Eğitim Bilimleri, Öğretmen Eğitimi, Turizm, Sanat Tarihi, Yönetim ve Organizasyon, Güzel Sanatlar ve sosyal bilimlerle ilgili diğer konular